actio consulting

actio consulting ที่ปรึกษาทางกฎเกณฑ์หมาย มีหน้าที่ให้คำปรึกษา บอกต่อองค์กร หน่วยงานของรัฐ และ เอกชน

ในงานด้านกฎข้อปฏิบัติหมายให้คำแนะนำเสนอแนะและความเห็น เกี่ยวกับการร่างกฎข้อบังคับหมาย ร่างพระราชบัญญัติคำบัญชา และฟอร์มทางกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายอื่น ๆ ดำเนินงานบทบัญญัติแห่งกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องสิทธิบทบาทและข้อผูกพัน ตามหลักเกณฑ์หมายที่เกี่ยวพันกับการจัดการงานขององค์กรให้ ผู้บริหารทราบ ผลักดันและประสานงานกับทนายความของ หน่วยงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมคดีฟ้องร้องในศาล ใบหน้าของงานที่ทำ
1. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน หรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของเอกชนในทางหลักเกณฑ์หมาย
2. ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสเก็ตช์เค้าโครงพระราชบัญญัติคำบัญชา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ฟอร์มทางกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายอื่น ๆ
3. ร่างพระราชบัญญัติและแบบฟอร์มทางระเบียบหมายดังที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องการ
4. ตีความเรื่องสิทธิบทบาทและข้อผูกพันตามกฎระเบียบหมายที่เกี่ยวพันกับการจัดการงานของสถานคลุกเคล้ากันการ ให้ฝ่ายจัดแจงขั้นสูงสุดทราบ
5. ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลทางกฎหมายแก่ทนายความประจำสถานรวมตัวกันกิจการเกี่ยวกับการว่าความคดีต่าง ๆ ในศาล

actio consulting

ทนายความอย่างที่บอกไปแล้วในขั้นต้นคือเค้าจะเป็นเหมือนผู้แทนของตัวลูกความสำหรับในการสู้คดีในศาล

ยกตัวอย่างเช่น อันดับแรกเลยนะ สมมุติลูกความต้องการจะทำธุรกิจ actio consulting  อยากจะทำข้อตกลงอะไร เขาก็จะมาหาพี่ ให้พี่ช่วยร่างคำสัญญา ให้คำแนะนำว่าเค้าต้องมีอะไรควรต้องพิจารณาบ้าง พอเค้าทำคำสัญญากันเรียบร้อยแล้ว ส่วนของพี่ก็จบ เขาก็ทำธุรกิจของเขากันไป แต่กำเนิดอยู่ดี ๆ ทำธุรกิจปุ๊บแล้วมีปัญหากับคู่คำสัญญา มีการฟ้องร้องคดีขึ้นมา เค้าก็จำเป็นที่จะต้องไปจ้างทนายความสำหรับเพื่อการฟ้องคู่คำสัญญาหรือว่าต่อสู้คดีจากการที่ถูกคู่ข้อตกลงฟ้องร้อง ตรงส่วนนี้พี่ก็จะมิได้ทำอะไรแล้ว ตรงส่วนนี้ทนายความก็จะมาดูว่าคู่คำสัญญาทั้งคู่คนนี้มีภาระตามคำสัญญาว่ายังไง ทำอะไรผิด เกิดอะไรขึ้น แล้วเค้าต้องต่อสู้กันเช่นไร แล้วก็ไปว่าความกันในศาล อาชีพของคนให้คำแนะนำทางกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายเป็นเรื่องยากบ้างมั๊ย? กิจกรรมลำดับชั้นมืออาชีพนี้ซึ่งก็คือแรงงานจิต สำหรับคนความสนใจที่ดีความทรงจำกิจกรรมของระบบประสาทรับรู้คิดเป็นเรื่องจำเป็นมาก กุนซือกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายโดยส่วนมากจะมีความพิถีพิถันมากอยากรู้ต้องการเห็นได้ชัดมีเหตุผลมีความนึกคิดพิจารณา การเติบโตของอาชีพ กรรมวิธีแรกในอาชีพของผู้คนที่คัดสรรค์แนวทางนี้เป็นผู้ช่วยทำให้กับทนายความโพสต์นี้ยังสามารถรับได้จากผู้เรียนระดับสูงของหลักสูตรที่สถาบันระดับปริญญา ขั้นตอนต่อไปคือคนให้คำแนะนำหลักเกณฑ์หมายแล้ว – ผู้ชี้แนะกฎข้อปฏิบัติหมายอาวุโส แล้วต่อจากนั้น – กุนซือกฎเกณฑ์หมายชั้นแนวหน้าและข้างหลังจากนั้น – ผู้ชี้แนะหลักเกณฑ์หมายทั่วๆไป แต่ค่อนข้างจะบ่อยคนของอาชีพนี้ศึกษาและทำการค้นพบข้อแนะนำด้านระเบียบหมายเอกชนสำนักงานทนายความ ที่ปรึกษากฎข้อบังคับหมายหลายๆคนมั่นใจว่าพวกเขามีจังหวะจำนวนไม่ใช่น้อยที่จะปีนบันไดขึ้น เมื่อเกิดการกำหนดเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นผู้ที่มีความชำนาญสามัญอาจใช้ตำแหน่งที่สูงมากขึ้นได้ บริการด้านระเบียบหมายเป็นการให้คำแนะนำหรือข้อคิดเห็นอย่างเป็นทางการของผู้ชำนาญ เกี่ยวกับสาระหรือขั้นตอนของกฎเกณฑ์หมายที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะ โดยในการให้คำปรึกษาทางกฎเกณฑ์หมาย จะเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและให้คำปรึกษาแก่บุคคลสำหรับเพื่อการปฏิบัติงานอะไรก็แล้วแต่ บนพื้นฐาน
ของกฎเกณฑ์หมายซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ซึ่งการให้คำแนะนำนี้จับเป็นการบริการซึ่งส่วนมากจะได้รับผลตอบแทนทาง การเงินหรือผลตอบแทนอื่นๆ ส่วนการให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบหมายที่มิได้รับค่าตอบแทนจะเรียกว่า Pro Bono Public หรือเรียกย่อว่า Pro Bono ยิ่งกว่านั้นนี้ บริการด้านกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมาย ยังรวมทั้งกิจกรรมการควบคุมจัดแจงของ ศาล และกิจกรรมการรับรองเอกสาร (“Notarial activities”) ที่เรียกว่า งานด้านนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าหน้าที่ผู้ มีอำนาจลงลายมือชื่อเรื่อง และประทับตรารับรองความแม่นยำของฟอร์มว่ามีคุณประโยชน์ถูกใจด้วยระเบียบหมายและการันตีว่า
ผู้ทำฟอร์มมีอำนาจสำหรับการทำฟอร์มและได้ลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นซึ่งๆหน้าเจ้าบทบาท ซึ่งตามเดิมหน้าที่นี้ เป็นการทำงานโดยหน่วยงานของรัฐ จึงไม่รวมอยู่ภายใต้ขอบเขตของความตกลงทั่วๆไปว่าด้วยการค้าบริการ ขององค์การการค้าโลก (The General Agreement on Trade in Services: GATS) ตามมาตรา I (3) c ยกเว้นในบางประเทศที่งานด้านนิติกรณ์มีการให้บริการในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้ความตกลง GATS ก็ต้องการพูดไว้ก่อนว่างานด้านนี้มันค่อนข้างหนัก ถ้าตามช่วงเวลาที่บริษัทตั้งไว้คืองานเริ่ม 9 โมง เลิก 6 โมงเย็น แม้กระนั้นหมู่พี่ก็จะเลิกกันประมาณ 3–4 ทุ่ม นี่คือเร็วแล้วนะ ถ้าอย่างบางบริษัทก็จะเลิกโดยประมาณเที่ยงคืน ตีหนึ่ง ตีสอง เป็นทั่วไป ของพี่ก็คือ 4 ทุ่มเป็นปกติ

แปลว่าณ เวลาเลิกงานคือ 6 โมงเย็น แม้กระนั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่จัดการงานต่อ?

ใช่ และอีกประการหนึ่งคือการปฏิบัติงานในออฟฟิศนี่ เค้าจะไม่มีโอที (Overtime: เงินค่าล่วงระหว่าง) ให้กับพนักงาน ทุกลอว์เฟิร์มจะชำระเงินแบบคงจะที่ ด้วยประการฉะนี้ไม่ว่าจะจัดการงานมากหรือทำงานน้อยก็ยังได้เงินเท่าเดิม แล้วก็ชั่วโมงปฏิบัติการมันยังสังกัดว่าปฏิบัติงานแผนกไหนด้วย แต่ละแผนกที่คุณให้คำปรึกษา ปริมาณงานมันก็จะนาๆประการ เนื้อหาหลักการทำงานของที่ปรึกษากฎข้อปฏิบัติหมาย
โดยธรรมดาแล้วบุคคลที่มีการเรียนรู้ขั้นสูงขึ้นในสาขานิติศาสตร์และมีระยะเวลาการแบ่งปันบริการอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1-2 ปีสามารถแต่งตั้งตำแหน่งนี้ได้ คนแนะนำกฎระเบียบหมายคงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและได้รับการปลดปล่อยตัวออกมาจากงานตามขั้นตอนการที่ชี้เฉพาะไว้ตามประมวลกฎเกณฑ์หมายแรงงานตามคำบัญชาของผู้อำนวยการสถาบัน บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษากฎระเบียบหมาย หน้าที่หลักของอาจารย์ที่ปรึกษาทางกฎที่ต้องปฏิบัติหมายคือการกำกับการการปฏิบัติตามกฎที่ต้องปฏิบัติหมายตลอดจนข้อบังคับและฟอร์มอื่น ๆ ใน บริษัท เขาสามารถมีส่วนเข้าร่วมสำหรับในการเขียนสัญญาและข้อตกลง กุนซือกฎข้อบังคับหมายมีหน้าที่จะต้องบ่งบอกถึงผลคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจาก บริษัทศาลรวมทั้งในศาลอนุญาโตตุลาการและในรัฐองค์กรสาธารณะเมื่อมีการคิดทบทวนแง่มุมทางกฎหมาย ต้องปฏิบัติงานฟ้องร้องและอนุญาโตตุลาการ หน้าที่ของ บริษัท แถมยังมีกฎหมายการตรวจทานข้อแนะนำโครงการข้อบังคับคำบัญชากฏเกณฑ์และกฎหมายอื่น ๆ เขาจำเป็นที่จะต้องใส่วีซ่าในเอกสารใช้มาตรการที่จะยกเลิกความประพฤติตามกฎเกณฑ์หมายของ บริษัท หรือทำการเปลี่ยนแปลงหากหมู่เขาถูกออกโดยการฝ่าฝืนกฎข้อปฏิบัติหมาย

ด้วยหน้าตาของระบบกฎที่ต้องปฏิบัติหมายที่เป็นการเฉพาะของแต่ละประเทศ และอำนาจการพินิจคดี
ของศาลตามอาณาเขตของประเทศ ส่งผลให้สะท้อนถึงลักษณะความเป็นประเทศ (national or local character) ของวิชาชีพด้านกฎหมาย ซึ่งแต่เดิมบทบาทหลักของนักกฎระเบียบหมาย/ทนายความ คือ การเป็นผู้แทน ให้แก่ลูกความในการดำเนินคดีต่อศาล และส่งผลให้ควรมีกฎเกณฑ์เรื่องการมีถิ่นที่อยู่ข้างในเขตอำนาจของศาล ของนักกฎข้อปฏิบัติหมาย/ทนายความ เพื่อจะให้สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกอื่นในสภาวิชาชีพทนายความและศาล สภา วิชาชีพนี้ก็เลยถูกจัดตั้งขึ้นตามศาลด้านในประเทศโดยแต่ละสภาวิชาชีพเป็นภาคีกับศาลข้างในประเทศนั้นๆ โดย เป็นวิชาชีพที่อยู่ภายใต้การกำกับชมแลตามระเบียบหมายข้างในของแต่ละประเทศ และถูกรักษาไว้ให้กับเจาะจง สมาชิกของสภาวิชาชีพนักกฎข้อบังคับหมาย/ทนายความในประเทศนั้นๆ ถึงแม้ในบางประเทศ การเสนอบริการด้าน หลักเกณฑ์หมายมิได้จำกัดจำเพาะสำหรับนักกฎหมาย/ทนายความ แต่เปิดให้กับสมาชิกของสภาวิชาชีพสาขาอื่นๆ อาทิ นักบัญชี นักการธนาคาร หรือผู้แทนจัดการสินทรัพย์ ด้วย แม้กระนั้น เวอร์ชั่นการแบ่งสันปันส่วนบริการด้าน กฎข้อปฏิบัติหมายได้เริ่มต้นแปรไปเป็นการให้คำปรึกษาเชิงกฎข้อปฏิบัติหมายสำหรับในการดำเนินธุรกิจของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นในประเด็นที่ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม ความเกี่ยวพัน และข้อพิพาทต่างๆ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นข้อพิพาทในศาลเพียงแค่นั้น หลัก ๆ มันเป็นการจัดแจง Transaction (ธุรกรรม) คือมันจะมีกำหนดเวลาของมัน พี่ก็จึงควรมานะทราบให้ได้ว่าในประจำวันพวกเราจะทำอะไร เพื่อที่จะที่จะทำให้ Transaction นั้นมันสามารถเป็นไปตามกรอบขณะที่ผู้ใช้เค้าวางเอาไว้ อย่างเช่น พี่ทำหุ้นกู้ ก็จำเป็นต้องทราบดีว่าเค้าอยากจะออกตัวตราสารหนี้วันไหน พี่จะต้องส่งฟอร์มให้เค้าวันไหน ที่จะก่อให้เค้าสามารถออกหุ้นกู้นั้นได้แบบมีคุณภาพ เราก็ดูว่าจะต้องตระเตรียมแบบฟอร์มอะไรบ้าง ต้องทบทวนแบบฟอร์มตัวไหน จำเป็นต้องให้ลูกความรีวิว กว่าจะไฟนอลได้ ผู้เชี่ยวชาญคนนี้จำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมตัวให้พร้อมข้อสรุปเกี่ยวกับการมีส่วนเข้าร่วมของพนักงานของหน่วยงานสำหรับการบัญชี (เครื่องไม้เครื่องมือและทางระเบียบวินัย) เขามีส่วนร่วมในการตริตรองเครื่องมือในบัญชีลูกหนี้ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะการศึกษาและทำการค้นพบหนี้สิน ตระเตรียมข้อสรุปเกี่ยวกับคำเสนอแนะสำหรับเพื่อการตัดหนี้สูญบังคับการขั้นตอนการการันตีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในหน่วยงานตามกฎระเบียบหมายที่มีอยู่

actio consulting

ที่ปรึกษาทางกฎเกณฑ์หมายเป็นผู้คนที่จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการต่างๆเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในองค์กรจึงควรเอาอย่างหลักเกณฑ์ของกฎเกณฑ์หมายที่มีอยู่

นอกเหนือจากนั้นนี้เขายังมีบทบาทสำหรับในการจัดแจงกับการบัญชีการจัดเก็บการชี้แนะการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการยอมรับสำหรับเพื่อการดำเนินงานตามกฎหมายและข้อบังคับที่หน่วยงานได้รับและผู้ที่ออกโดยหัวหน้า ควรให้เข้าถึงคนพวกนั้นโดยใช้เทคโนโลยีที่นำสมัย ขาดไม่ได้จำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือทางระเบียบหมายแก่องค์กรภาครัฐขององค์กรตลอดจนดำเนินงานปรึกษาหารือกับบุคลากรเกี่ยวกับแง่มุมทางกฎระเบียบหมาย ทั้งนี้ ความไม่เหมือนเวลาการให้คำแนะนำ (Counseling) กับการเป็นตัวแทนเฉพาะหน้าศาล (Court Representation) มีชี้เฉพาะไว้อย่างชัดเจนในกฎข้อปฏิบัติหมายของอังกฤษ โดยผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบหมาย ถูก เรียกว่า นักกฎระเบียบหมาย (Solicitor) ช่วงเวลาที่การเป็นตัวแทนต่อหน้าต่อตาศาล ถูกเรียกว่า ทนายความ (Barrister) อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วเริ่มต้นมีความสำคัญน้อยลง เมื่อนักกฎหมายได้รับอนุญาตให้เห็นตัวเฉพาะหน้า ศาลเพิ่มมากขึ้นในประเทศอังกฤษ เวลาที่ในชาวต่างชาติเศส ซึ่งเดิมวิชาชีพด้านระเบียบหมายถูกแยกย่อยเป็นนักกฎที่ต้องปฏิบัติหมายและ ทนายความได้ถูกยุบรวมเป็นวิชาชีพเดียวภายใต้ข้อความสำคัญนักกฎที่ต้องปฏิบัติหมาย โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งการให้คำแนะนำ ด้านกฎระเบียบหมายและการเป็นผู้แทนซึ่งๆหน้าศาล ส่วนในญี่ปุ่น ปราศจากความผิดแผกแตกต่างด้านในวิชาชีพด้านกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมาย ช่วงหน้าที่การให้คำปรึกษากับบทบาทการเป็นตัวแทนซึ่งๆหน้าศาล แต่ปริมาณของนักกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายซึ่งสามารถ แสดงตัวตัวเฉพาะหน้าศาล หรือที่เรียกว่า “Bengoshi” มีจำนวนค่อนข้างบางส่วน ในช่วงเวลาที่หน้าที่การให้คำปรึกษามัก ปฏิบัติงานโดยนักกฎข้อบังคับหมายด้านในของแต่ละบริษัทซึ่งไร้คุณลักษณะที่จะเป็น Bengoshi นอกเหนือจากนั้นในบางประเทศ คือที่แท้เด็กที่เรียนนิติศาสตร์จบมา พี่ว่าทุกท่านก็อยากมีงานทำที่ดี บางคนอยากเป็นผู้พิพากษาก็ไปเป็นผู้พิพากษา เรียนรู้จบปุ๊บไปสอบเนติฯ เพื่อที่จะให้เป็นผู้พิพากษา แต่สำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะอยากทำงานราชการ สิ่งที่เยี่ยมที่สุดสิ่งหนึ่งที่เค้าสามารถจะได้จากการจบนิติศาสตร์ก็คือการเข้าดำเนินงานในลอว์เฟิร์มค่าจ้างต่อเดือนมันก็ออกจะสูงสำหรับคนจบนิติศาสตร์ คือคนที่จะเข้ามาปฏิบัติการแล้วได้อยู่ลอว์เฟิร์มดี ๆ มันเป็นสิ่งที่เด็กนิติศาสตร์คนจำนวนไม่น้อยฝันไว้เลยนะ ขณะนั้นพี่เลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาคณะนี้แล้ว ใส่ใจศึกษามาก ๆ ด้วย ชั้นเชิงก็ได้ดิบได้ดีแล้ว พวกเราจำเป็นต้องไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำเป็นแล้วได้ ก็คือเข้าลอว์เฟิร์มต่อ อย่างพี่ตอนนั้นคือยังเรียนรู้ไม่จบ เหลืออีก 2 เดือนแต่พี่ก็สมัครงานแล้ว สมัครปุ๊บเค้าก็รับเลย พอศึกษาจบพี่ก็ปฏิบัติงานเลยทันที สำหรับใครที่อยากมาปฏิบัติงานด้านลอว์เฟิร์ม ยิ่งคุณมีประสบการณ์การปฏิบัติงานเยอะแค่ไหน คุณก็จะได้รับการประมาณค่ามากเพียงแค่นั้น คนที่มีประสบการณ์ดำเนินการงานมีภาษีดีกว่าคนที่เล่าเรียนจบปริญญาโทด้วยซ้ำ คือเค้ามองว่าเด็กที่จบตรีแล้วไปจบโท ท้ายที่สุดและรวมทั้งคือยังจัดการงานไม่เป็น เพราะเหตุนี้เด็กที่มีเรื่องในอดีตที่ผ่านมาการดำเนินการงานจะค่อนข้างเป็นมีความต้องการของลอว์เฟิร์ม

 

 

lapierre-provencher