business consulant

business consulant วิธีการของการให้คำแนะนำ มีเกรดขั้นตอนการด้วยเหตุนั้น

business consulant ประเมินความต้องการของผู้บริโภค และ ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการจัดแจง หากมีสมรรถนะปฏิบัติงาน ก็จัดการทำข้อตกลงการแบ่งปันบริการ และบริการที่ควรต้องส่งมอบให้กับผู้บริโภค พร้อมนำเสนอราคาค่าบริการ อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจดู และรู้เรื่องข้อขัดข้องของคนซื้ออย่างละเอียด จัดทำวิธีจัดการกับปัญหา หรือดีไซน์งานเพื่อทำงาน โดยการเลือกโอกาสทางที่เหมาะสมที่สุดโดยนึกถึงคุณภาพ ต้นทุน การมอบให้งานให้ทันเวลา และตามข้อตกลงในกติกา นำวิธีที่เยี่ยมที่สุด ในการแก้ปัญหา หรืองานที่ถูกดีไซน์ ไปใช้ในจุดที่จำเป็นที่จะต้องการแก้ไข หรือจุดมีความต้องการใช้งาน business consulant  โดยการดีไซน์กรรมวิธีปรับเปลี่ยน ติดตามผลความเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน จัดอบรม สอนงานผู้แทนของผู้ใช้ ทั้งในเชิงการถ่ายทอดความรู้ และทักษะ อย่างแผ่ไปถึง ปิดงาน โดยส่งมอบงานตามกติกาอย่างเป็นทางการ แต่ยังคงรักษาสัมพันธรูปที่ดีต่อผู้บริโภคโดยตลอด เพื่อโอกาสในภารกิจในอนาคต

business consulant
หาตัวของเราเองให้เหน้าจอว่าคุณเจ๋งด้านอะไร

หากคุณเก่งด้านวิธีขาย ดีครับ จงมุ่งหน้าไปในเรื่องของแนวทางการขาย หากคุณเจ๋งด้านการตลาด ดีเยี่ยมที่สุดครับผม ศึกษาด้านนี้ไปให้สุดทาง หรือหากคุณเก่งทางด้านที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ก็แจ๋วครับผม ด้วยเหตุว่าหลายๆ ที่ก็ควรจะเป็นคนเก่งถ้าคุณเจ๋งจริง
ต้องมีวุฒิที่น่านับถือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นั้น
วุฒิการเรียนรู้มีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะวุฒิทางด้านธุรกิจที่มาจากสถาบันอันดับโลก จะดีมากถ้าคุณเชี่ยวชาญลำดับชั้นปริญญาโทขึ้นไป เป็นด็อกเตอร์ได้ก็ยิ่งดี เพราะมันคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นความจริงแล้วว่าคุณผ่านการทดลองจากสถาบันที่ได้กฏเกณฑ์มาเรียบร้อยแล้ว
ปฏิบัติการให้เจ๋งจริงและไปให้สุด
งานการไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานในองค์กรหรือทำธุรกิจเฉพาะบุคคล คุณต้องมีหลักฐานที่จับจำเป็นจะต้องได้ว่าคุณบรรลุความสำเร็จและผ่านการทำงานที่เคยทำมาการปฏิบัติงานขั้นสูงมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธาน (C-Level) ที่คุณควรจะจะไปให้ถึง เนื่องจากถือว่าคุณผ่านการปฏิบัติงานตั้งแต่ลำดับชั้นปฎิบัติการไปจนกระทั่งลำดับชั้นประธานที่เข้าใจการจัดแจงคนได้อย่างดีเยี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาจำพวกบุคคล

(Service Provider : SP) จำแนกได้ 4 กลุ่ม คือ
นักตัดสินสถานคลุกเคล้ากันการ คนที่ปฏิบัติหน้าที่วินิจฉัยองค์กรในภาพรวม จัดอันดับจุดสำคัญของอุปสรรค เฉพาะเจาะจงปัญหาหลักและให้ข้อแนะนำ
เป็นคนให้คำแนะนำที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลคนให้คำแนะนำไทย กระทรวงการคลัง และ
มีช่วงเวลาในการเรียนรู้สำหรับเพื่อการให้บริการตัดสินสถานเจือการ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือ
มีปริมาณกิจการที่ให้บริการวินิจฉัยสถานเจือการ ไม่ต่ำยิ่งกว่า 30 กิจการ หรือ ไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 100 Man-day
ผู้ให้คำแนะนำธุรกิจ (Biz Mentors) ผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำบอกต่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เป็นกุนซือที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลคนให้คำแนะนำไทย กระทรวงการคลัง และ
มีการทำงานที่เคยทำมาสำหรับเพื่อการให้บริการปรึกษาเสนอแนะ ไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 3 ปี หรือ
มีช่วงเวลาในการเรียนรู้สำหรับการดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
มีจำนวนกิจการที่ให้บริการปรึกษาแนะนำ ไม่ต่ำยิ่งกว่า 25 กิจการ มั๊ยต่ำลงมากยิ่งกว่า 100 Man-day
ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะเจาะจงสาขาอุตสาหกรรม (Tech Expert)
เป็นคนแนะนำที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และ
มีเรื่องในอดีตที่ผ่านมา/เชียวชาญสำหรับการให้บริการปรึกษาแนะนำในสาขาอุตสาหกรรมนั้นๆหรือมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีการทำงานที่เคยทำมาสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวพันกับด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีจำนวนกิจการที่ให้บริการปรึกษานำเสนอ ในสาขาอุตสาหกรรมนั้นๆ ไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 25 กิจการ ไหมน้อยกว่า 100 Man-day

คิดค่าตัวและรูปแบบการจัดการงานให้เรียบร้อย

เมื่อทุกๆอย่างพร้อมแล้ว จงทดลองตั้งค่าตัวที่ปรึกษาของคุณเอาไว้ว่าจำเป็นจะต้องได้รับค่าแรงงานเกรดไหนถึงจะพอใจ อย่าทำเป็นนึกไม่ออกว่าไม่ได้ทำฟูลไทม์ก็จริง แต่คุณต้องสละระหว่างลงมาจัดการงานกับลูกค้าคุณด้วยเหมือนกัน และยังจำเป็นที่จะต้องส่งผลให้เต็มความสามารถด้วยเนื่องมาจากไม่เช่นนั้นเครดิตในตัวคุณจะเสีย และจงกำหนดขอบเขตการปฏิบัติการให้เรียบร้อยก่อนรับงาน อย่างเช่น เข้าเผชิญผู้บริโภคเดือนละ 4 ครั้ง หรือลงมือทำให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้ Commit ยอดขาย เป็นต้น ปัจจุบันนี้ การดำเนินธุรกิจต่างๆ ของผู้ประกอบการ มีลัษณะทิศทางการใช้บริการผู้ชี้แนะธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสถานประสมการขนาดใหญ่ และสถานประสมการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เนื่องจากสถานรวมตัวกันการไม่มีความรู้และมีความเข้าใจความชำนิชำนาญในการควบคุมจัดการครบทุกด้านตามที่ต้องการ เนื่องจากว่ามีทรัพยากร หรือบุคลากรที่จำกัด นอกจากนี้ การขาดความชำนาญในบางด้านของธุรกิจ นำมาซึ่งการทำให้ผู้ประกอบการขาดขีดความสามารถในการแข่งขันชิงชัยกับคู่แข่งขันจากต่างแดน หรือถึงแม้กระทั่งคู่ต่อสู้ในประเทศเดียวกัน จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ให้คำแนะนำธุรกิจ เพราะผู้ประกอบการจำนวนมากจำเป็นจะต้องมองหาผู้ช่วย ยกตัวอย่างเช่น คนแนะนำธุรกิจ มาเติมเต็มสิ่งที่ขาดนั่นเอง

มีแง่มุมทางบวกเป็นพื้นฐานและถ้า มีเรื่องในอดีตที่ผ่านมาทางลบ

จะก่อให้มุมมองทางบวกเกิดการหักล้างของความนึกคิด ทำให้มุมมองและแนวความคิดสามารถนำมาปฏิบัติได้ แต่ก็จะต้องมีมุมมองทางบวก เพื่อที่จะมีความนึกคิดที่จะทำให้ได้ ดังเช่นว่า ถ้าคุณทำธุรกิจหนึ่ง ไม่ว่าธุรกิจใด คนมีประเด็นทางบวกจะกล่าวว่า ทำเป็นแล้วได้แต่คงจะจะเหนื่อยหน่อย ส่อให้เห็นว่ามันยากแต่ทำแล้วได้เพราะเหตุว่าธุรกิจใดๆ ก็จะควรมีการแข่งขันชิงชัย ควรจะมีผู้ประสบความสำเร็จ และ ความหวังพังทลาย โดนน๊อก เพียงแต่ที่ปรึกษาสามารถมีประเด็นว่าเป็นได้ ก็สามารถทำได้ แม้ว่านจะยาก แต่ว่าผู้ตัดสินใจที่จะทำนั้น จะทำ หรือ ถอยเพียงแค่นั้นเอง อย่างแรกที่จะเผชิญคือการผลิตกำมีราคาที่สูงมากีดกันความคิดของที่ปรึกษา ดังนั้น ไม่ว่าจะทำหน้าตาใด ผู้ชี้แนะต้องมีคุณสมบัติสำหรับในการชักจูงและจูงใจคนได้ ให้ทุกท่านสามารถปฏิบัติการของตนให้บรรลุจุดประสงค์ของบริษัทฯได้ คุณสมบัติของผู้ให้คำแนะนำทางธุรกิจย้อนกลับ ถูกใจทำความเข้าใจ ใผ่เรียน ที่ปรึกษาทุกคนควรต้องชอบการเรียนและทำความเข้าใจ ไม่ว่าเรืองของธุรกิจ เรื่องชีวิต เรื่องคน เรื่องประเทศ เรื่องการติดต่อสื่อสาร และ การเรียนรู้รุ้นี้ จะทำให้ติดนิสัยการเล่าเรียนหาข้อมูล และ ปัจจัยผล ข้อเท็จจริงของธุรกิจที่เราให้คำปรึกษา มันเป็นหลักฐานของการเป็นกุนซือเลยครับ

เกิดการตรวจสอบที่ดี ซึ่งกุนซือเมื่อศึกษาระบบงานของบริษัทแล้ว

จึงควรตรวจดูให้ได้ ถึงความเป็นไป ของบริษัทฯ และ ตำแหน่งของบริษัทฯนั้นๆ เมื่อทราบถึงตำแหน่งของบริษัทฯแล้ว จำเป็นต้องวางตำแหน่งที่จะต้องเป็นให้กับธุรกิจให้ได้ วิเคราะห์อีกรอบเพื่อหาแนวทางเพื่อจะกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดเป้าหมายนั้นๆ การติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุด ถ้าศึกษาและตรวจตราได้แต่ติดต่อสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้แนวความคิด และ สิ่งที่เราสำรวจมาไม่ได้ ก็เปล่าประโยชน์ การสื่อสารมีหลายๆเคล็ดวิธี ทั้งการเสวนา การเขียนเพื่อที่จะการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาพภาพ การยกสิ่งต่างๆมาเปรียบ เพียงติดต่อและทำการสื่อสารให้ทุกคนเห็นได้ชัดและรับรู้ในความนึกคิดพวกเราได้ถึงจะบรรลุความสำเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คนให้คำแนะนำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากคือการสนทนา หว่านล้อม ด้วยเหตุนั้น การมีมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเสวนาได้ตั้งแต่ผู้จัดการงานลำดับล่าง ผู้บังคับบัญชางาน นักบริหาร ผู้บริหารขั้นสูง จวบจนเจ้าของธุรกิจ เพื่อที่จะสืบค้นหาและตรวจสอบความเป็นไป การพูดคุยกับคนกวาดถนน (เหมือนที่คุณแบมทำ) ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดที่สื่อมาให้เห็นว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแค่ไหน

business consulant

สามารถประเมินเรื่องราว ได้ว่า ทำเค้าหน้านี้แล้วกำเนิดอะไรขึ้น

หรือ ผลเกิดอย่างนี้ มาจากสาเพราะเหตุใดบ้าง ซึ่งควรมีการทำงานที่เคยทำมามากพอควรจะ การมีเรื่องราวที่ผ่านมาต่างๆกลุ่มนี้มาจากการเข้าไปศึกษา หรือ พินิจธุรกิจต่างๆบ่อยๆก็มีส่วนช่วย ดังเช่นนักตรวจทานระบบcomputer หรือ โปรแกรมเมอร์ ของบริษัทฯรับเขียนซอฟต์แวร์ จะสามารถมาทางนี้ได้ไม่ยากเพราะเหตุว่า ได้ผ่านช่วงเวลาในการเรียนรู้สำหรับการตรวจสอบระบบงานมากมายบ่อยครั้งๆ มีการแก้ปัญหาและคุ้มครองอุปสรรคเป็นประจำนำมาซึ่งการทำให้สามารถประเมินเรื่องราวต่างๆได้ ง่ายขึ้น หรือ ผู้ให้คำแนะนำกับบริษัทฯต่างๆจากการพินิจก็เป็นนิสัยรูปพรรณเดียวกันครับผม ถูกใจสอน ถูกใจเสนอแนะอาจารย์ที่ปรึกษาธุรกิจที่เก่งๆ โดยมากจะมีช่วงเวลาในการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามาก ก็จะชอบสอนชอบแนะนำเรื่องต่างๆให้กับคนส่วนใหญ่ รวมทั้งธุรกิจที่ชมแล เพราะว่า การสอนและการแนะนำต่างๆให้กับบุคลากร จะก่อให้พนักงานมีความคิดไปในทางเดียวกัน และ บอกต่อประธานต่างๆก็จะสามารถนำมาซึ่งการทำให้ระบบงานทั้งระบบเป็นไปในเทคนิคเดียวกัน จะประสบพบเห็นบ่อยๆว่า ที่ปรึกษาธุรกิจที่เก่งๆ จะเรียกประชุมประธานลำดับกลาง และ ด้านล่าง รวมถึง บุคลากรชั้นข้างล่างอยู่บ่อยครั้งๆ นอกเหนือจากนี้เข้าไปเสวนากับเจ้าของธุรกิจและ ผู้บริหารขั้นสูง เพื่อที่จะทำให้แนวคิดที่จะพัฒนาธุรกิจเป็นไปในเคล็ดลับเดียวกันทั้งระบบ มองการณ์ไกล ที่ปรึกษาไม่น่าใช่นำมาซึ่งการทำให้ปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่จำเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานในธุรกิจต่างๆให้สามารถประสบความสำเร็จในอนาคต มองแนวทางไม่เหมือนเดิม และ การแตกแนวทางของธุรกิจ เพื่อจะให้ขยายกิจการไปได้ นอกนั้นจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงผู้คนที่มีในปัจจุบันเพื่อรองรับในงานในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น วิสัยทัศน์ และ การมองการณ์ไกล ก็เลยสำคัญสำหรับคนแนะนำเก่งๆ การติดตามข่าวสารสาร เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชีวิตของกุนซือ เนื่องมาจากไม่ว่าจะเกิดอะไรสังกัดเรื่องทั่วไปที่จะมีผลกระทบกับธุรกิจ ที่ปรึกษาควรจะจะรับทราบและแนะนำได้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งสามารถระบุเคล็ดลับในภายภาคหน้าได้

มีประเด็นทางบวกเป็นพื้นฐานและหาก มีเรื่องราวที่ผ่านมาทางลบ จะทำให้แง่มุมทางบวกมีการหักล้างของความคิด

นำมาซึ่งการทำให้ประเด็นและแนวความคิดสามารถนำมาปฏิบัติได้ แต่ก็จะต้องมีมุมมองทางบวก เพื่อจะมีความคิดที่จะก่อให้ได้ ดังเช่นว่า ถ้าคุณทำธุรกิจหนึ่ง ไม่ว่าธุรกิจใด คนมีประเด็นทางบวกจะบอกว่า ทำได้แต่อาจจะจะเหนื่อยหน่อย ส่อให้เห็นว่ามันยากแต่ทำแล้วได้เนื่องมาจากธุรกิจใดๆก็ตาม ก็จะต้องมีการแข่งขัน จะต้องมีผู้บรรลุความสำเร็จ และ หมดแล้วซึ่งความหวัง โดนน๊อก แต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถมีประเด็นว่าเป็นไปได้ ก็สามารถทำเป็นแล้วได้ ถึงแม้นจะยาก แต่ว่าผู้ตัดสินใจที่จะทำนั้น จะทำ หรือ ถอยแค่นั้นเอง มีความเชี่ยวชาญสำหรับในการหว่านล้อมโน้มน้าวจิตใจคนความชำนาญ นี้จำเป็นต้องทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย เนื่องจากการพรีเซนเทชั่นสิ่งต่างๆให้กับพนักงาน สิ่งแรกที่จะพบคือการสร้างและจัดทำขึ้นกำมีคุณค่าที่สูงมากีดกันความนึกคิดของคนแนะนำ ด้วยเหตุนั้น ไม่ว่าจะทำหน้าตาใด ผู้ชี้แนะควรมีคุณลักษณะสำหรับเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคนได้ ให้ทุกคนสามารถทำงานของตนให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯได้ ทำใจ และ ใฝ่ธรรม จะเห็นได้ชัดที่ปรึกษาส่วนใหญ่ เข้าวัด บ้างมั๊ยก็เรียนรู้ธรรมะ ซึ่งวิธีการทำใจใฝ่ธรรมจึงเป็นคุณลักษณะหลัก เนื่องจากว่า การบอกต่อข้อเสนอ หรือ เคล็ดวิธีอะไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำทุกครั้งคือกระบวนการทำใจ เพราะ ผู้ตัดสินใจบางคนไม่ยอมรับในคำเสนอแนะพวกนั้น เหตุเพราะคิดว่าไม่คุ้ม ไม่ดี (ไม่ทราบจะจ้างผู้ให้คำแนะนำมาทำอะไรเหมือนกัน) ด้วยประการฉะนี้ ข้อเสนอที่ให้ในเบื้องต้น หากถูกปฏิเสธ คุณจะต้องทำใจให้ได้ ใช้ธรรมะเข้าช่วย ปลดปล่อยวาง แล้วหาเคล็ดลับใหม่ เพื่อจะนำมาซึ่งการทำให้ธุรกิจที่พวกเราปรึกษาอยู่ประสบความสำเร็จกันซึ่งบางทีอาจต้องทำ การบ้านกันเป็นเดือนๆ เลยทีเดียว

 

lapierre-provencher