gpsคือ อะไร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ GPS เป็นยังไง?

gpsคือ อะไร GPS ดำเนินการยังไง?ระบบนำทางด้วย GPS ทำงานเช่นไร?

แผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มายังไง?เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ gpsคืออะไร ร่วมกับการนำทางด้วย GPS ประกอบด้วยอะไรบ้าง?การประยุกต์ใช้งาน GPSการใช้ระบบ GPS ในชีวิตประจำวันระบบพิกัดGPS

GPS คืออะไร?[GPSเป็นระบบกำหนดตำแหน่งบนแผ่นดิน ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก เป็นส่วนอวกาศ มีโครงข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่ายเป็นอเมริกา รัสเซีย

ยุโรปของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง บริหารโดย Department of Defenses มีรัศมีวงโคจรจากพื้นโลก

20,162.81 กม.หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับเพื่อการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมงยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง

บริหารงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)

เวลานี้ภาคประชาชนทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR) ได้ฟรี ด้วยเหตุว่า แผนการสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสำหรับประชากรของรัฐบาลสหรัฐ

ก็เลยเปิดให้พลเมืองทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลดังที่กล่าวผ่านมาแล้วในระดับความแม่นยำที่ไม่เป็นภัยต่อความมันอาจของรัฐ พูดอีกนัยหนึ่งมีความแม่นยำในระดับบวก / ลบ 10 เมตร GPS ดำเนินการอย่างไร?

satellite orbitดาวเทียม GPS (Navstar) มีดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวิถีโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ในลักษณะสานกันคล้าย ลูกตะกร้อแต่ละวิถีโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง

รัศมีเส้นทางโคจรจากผืนโลก 20,162.81 กิโลเมตร หรือ 12,600 ไมล์

ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง

GPS ดำเนินการโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เจาะจงตำแหน่งและก็เวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS จะต้องประเมินผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณ

เทียบกับเวลาจริงในตอนนี้เพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ระบุมีตำแหน่งของมันมาพร้อมกับสัญญาณดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงในการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง

เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้งยัง 3 กับเครื่อง GPS (ที่จุดสีแดง) จะสามารถเจาะจงตำแหน่งบนผิวโลกได้ ถ้าหากพื้นแผ่นดินอยู่ในแนวราบแต่อันที่จริงพื้น gpsคือ อะไร แผ่นดินมีความงอด้วยเหตุว่าสัณฐานของโลกมีลักษณะกลม

ด้วยเหตุนั้นดาวเทียมดวงที่ 4 จะมีผลให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนควบคุม

ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา แล้วก็ศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานควรมีเครื่องรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปรรหัสจากดาวเทียม

เพื่อนำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้แรงงานในลักษณะต่างๆขณะนี้บางคนมักจะเข้าใจผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง

GPRS ย่อมาจากคำว่า General Packet Radio Service เป็นระบบสื่อสารแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือ หรือ PDA หรือ notebook เพื่อเชื่อมต่อกับ internetนอกจากนี้ความเที่ยงตรงของการเจาะจงตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง

พูดอีกนัยหนึ่งถ้าระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่แม่นยำกว่าที่อยู่ใกล้กัน

และก็ยิ่งมีปริมาณดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ

ความผันแปรของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศมีประจุไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ และความหนาแน่นที่ปรวนแปรตลอดเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ กับวัตถุต่างๆจะมีการหักเหทำให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง และก็สภาพแวดล้อมในรอบๆรับสัญญาณได้แก่มีการบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้

จะมีผลต่อค่าความถูกต้องแน่ใจของความเที่ยงตรง เหตุเพราะถ้าหากสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะมีผลให้ค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญาณสติไม่ดีไป รวมทั้งในที่สุดก็คือสมรรถนะของเครื่องรับสัญญาณที่บอกว่ามีความไวสำหรับในการรับสัญญาณเพียงใดรวมทั้งความเร็วสำหรับในการประมวณผลด้วย

การวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำได้โดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ช่วงเวลา วัดช่วงเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะพอๆกับระยะทางที่เครื่องรับ

อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยเวลาที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความเที่ยงตรงสูงมีความละเอียดถึงท้องนาโนวินาที

แล้วก็มีการสอบทวนเสมอๆกับสถานีภาคพื้นดินองค์ประกอบท้ายที่สุดก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงตอนที่ส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่แห่งไหน(Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยเส้นทางโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ

สถานีควบคุมจะคอยตรวจทานการโคจรของดาวเทียมอยู่เสมอเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้องชัดเจนระบบนำทางด้วย GPS ดำเนินงานเช่นไร?อันดับแรกผู้ใช้จะต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม gpsคือ อะไร หรือมีเครื่องใช้ไม้สอยนำทาง

เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันนี้บนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดทิศทางการจราจร เช่น การจราจรแบบชิดทางซ้ายหรือชิดขวา

ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดหลักต่างๆข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆฝังเอาไว้ภายในข้อมูลแผนที่ที่ได้ ทำตรวจสอบแล้วก็ตั้งค่าไว้แล้ว

ในแต่ละทางแยกก็จะมีการระบุค่าเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อตัวโปรแกรมกระทำการเลือกการเชื่อมต่อของ ทางจนกระทั่งจุดหมายที่ได้เลือกไว้เสียงนำทางก็จะปฏิบัติงานสอดคล้องกับการเลือกเส้นทาง

เป็นต้นว่าถ้าเกิดโปรแกรมเลือกเส้นทางที่จะจะต้องไปทางขวาก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียง

เตือนให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการกำหนดเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าไร ส่วนการแสดงแนวทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าเช่นกันสุดแต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด

บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความต้องการของผู้ใช้การคำนวณทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งแต่ก่อน

รวมทั้งตัวโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์อีกทั้งภาพและก็เสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่ ณ.จุดนั้นๆหากมี การเดินทางออกนอกทางที่ได้กำหนดไว้ เครื่องจะกระทำการเตือนให้ผู้ใช้ทราบรวมทั้งจะคำนวณให้มานะกลับสู่ทางที่ได้คิดแผนไว้ก่อน

ถ้าการออกนอกเส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณทางให้ใหม่เองอัตโนมัติเมื่อเครื่องคำนวณทางให้ผู้ใช้สามารถมองเส้นทางสรุปได้ล่วงหน้า gpsคือ อะไร หรือแสดงการเลียนแบบเส้นทางก็ได้

โปรแกรมนำทางบางโปรแกรมมีความ สามารถกำหนดจุดแวะได้หลายจุดทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดให้การชี้ทางสอดคล้องกับการเดินทางเยอะที่สุด หรือบางทีอาจใช้เพื่อสำหรับการหลอกเครื่อง เพื่อให้นำทางไปยังทางที่ต้องการแทนที่ทางที่เครื่องคำนวณได้

บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลีกเลี่ยงแบบต่างๆตัวอย่างเช่น

เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ ฯลฯแผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มายังไง?เว้นแต่ผู้ที่ใช้ระบบ GPS ต้องมีเครื่องรับสัญญาณ GPS หน่วยประเมินผล โปรแกรมแผนที่และข้อมูลแผนที่ขึ้นกับจุดหมายการใช้งาน

ในรูปแบบต่างๆการรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการใช้แรงงานในแบบที่ใช้ประกอบกับแผนที่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ แผนที่แตกต่างกันไปขึ้นกับบริษัท ที่ทำแผนที่ ในประเทศไทยมีผู้จัดทำแผนที่เพื่อใช้กับ GPS รายใหญ่ๆตัวอย่างเช่น

POWER MAP SpeedNavi นอกจากความเฉพาะของแผนที่นำทางจะไม่อาจจะประยุกต์ใช้ต่างค่ายได้แล้ว แผนที่ยังมีความเฉพาะสำหรับเครื่องแต่ละเครื่องด้วยคือไม่สามารถที่จะนำแผนที่จากเครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องอื่นได้

ควรจะมีการป้อนรหัสพื้นที่บริษัทจัดให้ก็เลยจะสามารถใช้งานได้การสร้างแผนที่นำทางจะเริ่มจากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมมาต่อซ้อนกันราวกับการปูกระเบื้องเพื่อให้เห็นภาพรวมของพื้นที่ แล้วจึงไปกำหนดตำแหน่งอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (calibrate)

เป็นค่าพิกัดดาวเทียม แล้วจึงมีการสร้างข้อมูลต่างๆดังเช่น gps คือ อะไร ถนน สถานที่สำคัญ จุดสนใจ เป็นชั้นๆ (layer) แล้วนำมาประกอบกันเป็นแผนที่นำทางการผลิตข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะต้องมีการสำรวจภาคสนาม ซึ่งต้องใช้บุคคลามือ

ทรัพยากรมากมาย และจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพราะเหตุว่ามีการเปลี่ยนตลอดเวลา จึงทำให้การผลิตแผนที่มีต้นทุนที่สูงกลับ

กลับหน้าหลัก  https://lapierre-provencher.com/

By admin