gpsคือ อะ ไร

gpsคือ อะ ไร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ GPS เป็นยังไง? GPS ดำเนินการเช่นไร?ระบบนำทางด้วย GPS ทำงานอย่างไร?

gpsคือ อะ ไร แผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มาอย่างไร?เครื่องมือที่ใช้ร่วมกับ gps คืออะไร การบอกทางด้วย GPS ประกอบด้วยอะไรบ้าง?การประยุกต์ใช้งาน GPSการใช้ระบบ GPS ในชีวิตประจำวันระบบพิกัด GPS เป็นอย่างไร?

GPSหมายถึงระบบเจาะจงตำแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากคำว่า Global Positioning System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่ายหมายถึงอเมริกา

รัสเซีย ยุโรปของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มีดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง ดูแลงานโดย Department of Defenses มีรัศมีวงโคจรจากแผ่นดิน 20,162.81 กม.หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้

เวลาสำหรับการหมุนรอบโลก 12 ชั่วโมงยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง ดูแลงานโดย ESA หรือ European Satellite Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia VKS (Russia Military Space Force)ในช่วงเวลานี้ภาคพสกนิกรทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของทางอเมริกา

(NAVSTAR) ได้ฟรี เนื่องจากว่า นโยบายสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลสำหรับราษฎรของรัฐบาลสหรัฐ ก็เลยเปิดให้ประชากรทั่วๆไปสามารถใช้ข้อมูลดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในระดับความแม่นยำที่ไม่เป็นภัยต่อความมันอาจของรัฐ พูดอีกนัยหนึ่งมีความแม่นยำในระดับบวก / ลบ 10 เมตร

GPS ทำงานยังไง?satellite orbitดาวเทียม GPS (Navstar) ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวิถีโคจร การจรจะเอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ในลักษณะสานกันคล้าย ลูกตะกร้อแต่ละเส้นทางโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีเส้นทางโคจรจากพื้นแผ่นดิน 20,162.81 กิโลเมตร หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาสำหรับเพื่อการหมุนรอบโลก 12 ชั่วโมง GPS ดำเนินการโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง

โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุตำแหน่งและก็เวลาขณะส่งสัญญาณ

ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS ควรต้องประเมินผลไม่เหมือนกันของเวลาสำหรับในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบันนี้เพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง gpsคือ อะ ไร ซึ่งได้กำหนดมีตำแหน่งของมันมาพร้อมกับสัญญาณดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อกำเนิดความเที่ยงตรงสำหรับในการค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก

ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมอีกทั้ง 3 กับเครื่อง GPS (ที่จุดสีแดง) จะสามารถกำหนดตำแหน่งบนผิวโลกได้ ถ้าหากผืนโลกอยู่ในแนวราบแต่ว่าตามความจริงแผ่นดินมีความงอเนื่องจากว่าโครงร่างของโลกมีลักษณะกลม

โดยเหตุนั้นดาวเทียมดวงที่ 4 จะก่อให้สามารถคำนวณเรื่องความสูงเพื่อทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกมากขึ้นส่วนควบคุม มีสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ อเมริกา และศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งโลกส่วนผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณซึ่งสามารถรับคลื่นแล้วก็แปรรหัสจากดาวเทียมเพื่อนำมาประเมินผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆขณะนี้บางท่านมักจะรู้ผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ย่อมาจากคำว่า General Packet Radio Service เป็นระบบติดต่อแบบไร้สายสำหรับโทรศัพท์มือถือ หรือ PDA หรือ notebook เพื่อเชื่อมต่อกับ internet

นอกนั้นความแม่นยำของการเจาะจงตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง กล่าวคือถ้าระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำกว่าที่อยู่ใกล้กัน แล้วก็ยิ่งมีปริมาณดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความเที่ยงตรงมากขึ้นเรื่อยๆ

ความปรวนแปรของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศมีประจุไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ และความหนาแน่นที่แปรปรวนตลอดระยะเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ กับวัตถุต่างๆจะเกิดการหักเหทำให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง

และสภาพแวดล้อมในรอบๆรับสัญญาณอย่างเช่นมีการบดบังจากกระจก ละอองน้ำ ใบไม้ จะมีผลต่อค่าความถูกต้องชัดเจนของความเที่ยงตรง เพราะว่าหากสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะก่อให้ค่าที่คำนวณได้จากเครื่องรับสัญญาณบ้าไป และท้ายที่สุดก็คือคุณภาพของเครื่องรับสัญญาณบอกว่ามีความไวสำหรับเพื่อการรับสัญญาณขนาดไหนและก็ความเร็วสำหรับในการประมวณผลด้วย

การวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำเป็นโดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ช่วงเวลา วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะเท่ากับระยะทางที่เครื่องรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยขณะที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความเที่ยงตรงสูงมีความละเอียดถึงทุ่งนาโนวินาที

รวมทั้งมีการสอบทวนเสมอๆกับสถานีภาคพื้นดินส่วนประกอบท้ายที่สุดก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง

ในขณะส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่ไหน(Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยวงโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะรอวิเคราะห์การโคจรของดาวเทียมอยู่ตลอดเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้องระบบนำทางด้วย GPS ดำเนินการอย่างไร?อันดับแรกผู้ใช้ต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีอุปกรณ์นำทาง

เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งตอนนี้บนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการระบุทิศทางการจราจร ยกตัวอย่างเช่น การจราจรแบบชิดทางด้านซ้ายหรือชิดทางด้านขวา

ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดหลักต่างๆข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆฝังไว้ในข้อมูลแผนที่ที่ได้ กระทำตรวจรวมทั้งตั้งค่าไว้แล้ว

ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยด้วยเหมือนกันเพื่อตัวโปรแกรมกระทำการเลือกการเชื่อมต่อของ ทางจนกระทั่งจุดหมายปลายทางที่ได้เลือกไว้เสียงนำทางก็จะปฏิบัติงานสอดคล้องกับการเลือกเส้นทาง

เป็นต้นว่าถ้าเกิดโปรแกรมเลือกทางที่จะจะต้องไปทางด้านขวาก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียง เตือนให้เลี้ยวขวา gpsคือ อะ ไร โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการระบุเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าไร

ส่วนการแสดงทิศทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าด้วยเหมือนกันสุดแท้แต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความต้องการของผู้ใช้การคำนวณทางนี้จะถูกคำนวณให้เสร็จตั่งแต่เดิม แล้วก็ตัวโปรแกรมจะแสดงผลทั้งภาพรวมทั้งเสียงตามตำแหน่งจริงที่อยู่

ณ.จุดนั้นๆหากมี การเดินทางออกนอกทางที่ได้กำหนดไว้ เครื่องจะทำการเตือนให้ผู้ใช้รู้และก็จะคำนวณให้อุตสาหะกลับสู่เส้นทางที่ได้วางแผนไว้ก่อน แม้การออกนอกทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ก็จะมีการคำนวณเส้นทางให้ใหม่เองอัตโนมัติเมื่อเครื่องคำนวณทางให้ผู้ใช้สามารถดูทางสรุปได้ล่วงหน้า

หรือแสดงการจำลองเส้นทางก็ได้ โปรแกรมนำทางบางโปรแกรมมีความ สามารถระบุจุดแวะได้หลายจุดทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดให้การนำทางสอดคล้องกับการเดินทางเยอะที่สุด หรือบางทีอาจใช้เพื่อสำหรับในการหลอกเครื่อง

เพื่อให้นำทางไปยังทางที่อยากได้แทนที่ทางที่เครื่องคำนวณได้ บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้หลีกเลี่ยงแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่น เลี่ยงทางผ่านเมือง

เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ เป็นต้นแผนที่นำทางด้วย GPS มีที่มาเช่นไร?นอกเหนือจากผู้ที่ใช้ระบบ GPS

ควรจะมีเครื่องรับสัญญาณ GPS หน่วยประเมินผล โปรแกรมแผนที่และข้อมูลแผนที่ขึ้นอยู่กับจุดหมายการใช้แรงงาน ในแบบต่างๆการรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ส่วนการใช้งานในต้นแบบที่ใช้ประกอบกับแผนที่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ แผนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำแผนที่ ในประเทศไทยมีคนจัดทำแผนที่เพื่อใช้กับ GPS รายใหญ่ๆอย่างเช่น

POWER MAP[br]SpeedNaviนอกเหนือจากความเฉพาะของแผนที่นำทางจะไม่อาจจะนำมาใช้ต่างค่ายได้แล้ว แผนที่ยังมีความเฉพาะสำหรับเครื่องแต่ละเครื่องด้วยเป็นไม่สามารถนำแผนที่จากเครื่องหนึ่งไปใช้กับเครื่องอื่นได้

จะต้องมีการป้อนรหัสพื้นที่บริษัทจัดให้ก็เลยจะสามารถใช้งานได้การสร้างแผนที่นำทางจะเริ่มจากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมมาต่อทับกันเสมือนการปูกระเบื้องเพื่อเห็นภาพรวมของพื้นที่ แล้วจึงไปกำหนดตำแหน่งอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (calibrate)

เป็นค่าพิกัดดาวเทียม แล้วจึงมีการสร้างข้อมูลต่างๆอย่างเช่น ถนน สถานที่สำคัญ จุดสนใจ เป็นชั้นๆ(layer) แล้วนำมาประกอบกันเป็นแผนที่นำทางการผลิตข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะต้องมีการสำรวจภาคสนามซึ่งต้องใช้บุคคลากร ทรัพยากรหลายชิ้น และจำต้องทำอย่างสม่ำเสมอเหตุเพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำให้การสร้างแผนที่มีต้นทุนที่สูงกลับ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการบอกทางด้วย GPS มีอะไรบ้าง?อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการชี้ทางด้วย GPS มีตัวรับสัญญาณดาวเทียม (GPS Receiver Module)หน่วยประเมินผล (CPU)โปรแกรมการบอกทาง (Application Software)และก็ข้อมูลแผนที่นำทาง (Map Data)ทุกวันนี้มีเครื่อง GPS ที่มีครบทั้งหมดทุกอย่างในตนเอง

ซึ่งจะมีความสบายสำหรับการใช้งานและก็มีความมีประสิทธิภาพสูงได้แก่ PND (Personal / Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้ GPS receiver ร่วมกับ PDA (Personal Digital Assistant) / Pocket PC / โน้ตบุ๊ก / Smart phone เป็นต้น หรือใน Smart Phone แบบใหม่ๆก็จะมี GPS มาให้พร้อมเลือกใช้หลายรุ่น gpsคือ อะ ไร ทำให้สะดวกในการใช้งานยามหลงทางหรือใช้งานหาสถานที่ใกล้เคียงนอกเหนือจากอุปกรณ์หลักแล้วยังมีอุปกรณ์เสริม ตัวอย่างเช่น

เสารับสัญญาณด้านนอกแบบติดเฉพาะเครื่องต่อเครื่อง หรือ ตัวกระจายคลื่น (GPS radiator) เพื่อให้สามารถใช้ GPS ได้ในที่อับสัญญาณ ดังเช่นว่าในรถยนต์ที่ติดฟิล์มที่มีสารโลหะอยู่ (หรือที่เรียกกันว่า”ฉาบปรอท”) หรือในอาคารกลับการประยุกต์ใช้งานขณะนี้ได้มีการใช้งานในแบบต่างๆดังนี้การกำหนดพิกัดของสถานที่ต่างๆการทำแผนที่

โดยส่านใหญ่นิยมใช้อุปกรณ์ซึ่งสามารถพกพาไปได้ง่าย มีคงทนถาวร กันน้ำได้

สามารถใช้กับถ่านไฟฉายขนาดมาตรฐานได้ ดูกรยละเอียด GPS สำหรับงานสำรวจการนำทาง ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมีนานัปการแบบรวมทั้งขนาด สามารถนำทางได้ทั้งยังภาพและก็เสียง ใช้ได้หลายภาษา บางแบบมีภาพเหมือนจริง ภาพโฮโลแกรม และประสิทธิภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้แก่ multimedia Bluetooth hand free ฯลฯ

ดูกรยละเอียด GPS นำทางการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน: โครงข่ายหมุดดาวเทียม GPS ของกรมที่ดิน (DOLVRS)การกำหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัย ตัวอย่างเช่น เสื้อกั๊กชูชีพที่มีเครื่องส่งสัญญาณจีพีเอสวางผังสำหรับ

ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์การนำไปใช้ประโยชน์ในกรรมวิธีเป็นกลาง อย่างเช่นการตำหนิดตามบุคคลการต่อว่าดตามการค้าขายสารเสพติด

อื่นๆอีกมากมาย ดูก่อนยละเอียด GPS เพื่อการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ทางทหาร ดูกรยละเอียดเกี่ยวกับอนาคต GPS ทางด้านทหารจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่นี่ The Future of the Global Positioning Systemการกีฬา

ยกตัวอย่างเช่นใช้เพื่อสำหรับการฝึกซ้อมเพื่อวัดความเร็ว ระยะทาง แคลลอปรี่ที่เผาผลาญ ดูก่อนยละเอียด อุปกรณ์ GPS สำหรับกิจกรรมที่โล่งแจ้ง หรือ

ใช้ในสนามกอล์ฟเอคำนวณระยะจากจุดที่อยู่ถึงหลุมการสันทนาการ อย่างเช่น ระบุจุดตกปลา

หาระยะตอนที่เหมาะสมสำหรับในการตกปลา การวัดความเร็ว ระยะทาง บันทึกเส้นทาง เรือบิน/รถบังคับวิทยุ

ระบบการควบคุมหรือติดตามยานพาหนะการติดตามบุคคล เพื่อทราบดีว่ายานพาหนะอยู่ที่แห่งใด มีการเขยื้อนหรือไม่ มีการแจ้งเตือนให้กับผู้ติดตามเมื่อมีการเคลื่อนเร็วกว่าที่ระบุหรือเขยื้อนออกนอกพื้นที่หรือเข้าสู่พื้นที่ที่ระบุ

ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถนำไปใช้สำหรับการคุ้มครองการโจรกรรมแล้วก็ติดตามทรัพย์สินคืน ดูรายละเอียด ระบบติดตามการนำข้อมูล GPS มาประกอบกับรูปเพื่อการท่องเที่ยว การทำรายงานกิจกรรม

เป็นต้น โดยควรมีเครื่องรับสัญญาณ ดาวเทียมจัดตั้งอยู่กับกล้องบางรุ่น หรือการใช้ GPS Data Logger ร่วมกับ Softwareกลับการใช้ระบบ GPS ในชีวิตประจำวันทุกๆวันนี้มีการใช้เครื่องใช้ไม้สอย GPS กันอย่างกว้างขวาง

และก็สามัญชนมีความรู้ความสามารถเรื่อง GPS อย่างดีเยี่ยม เพราะเหตุว่าได้มีการใช้ งานมานานระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจรในรูปแบบของดิจิตอล เช่น gpsคือ อะ ไร ในรถแท็กซี่จะเจออุปกรณ์ GPS เพื่อเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรแน่น

หรือการขับรถยนต์เพื่อท่องเที่ยวก็จะมีการเสนอแนะทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าดึงดูดต่างๆดังเช่น ห้องอาหาร บ้านพัก จุดสำหรับชมวิว สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น แล้วก็ผู้เดินทางก็ชอบพกเครื่องใช้ไม้สอย GPS ในแบบอย่าง PND

หรือ Smart Phone ที่ลง Application Software สำหรับในการนำทาง ดังเช่น Google Map แทนการพกพาหนังสือแผนที่อย่างในอดีต ในช่วงเวลานี้ระบบ GPS สามารถ ค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่หรือเบอร์โทรศัพท์และก็นำทางไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างแม่นยำ

กลับหน้าหลัก  https://lapierre-provencher.com/

By admin