Tag: กติกาวอลเลย์บอล

กติกา วอลเลย์บอล

กติกา วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล เป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมทั้งโลกและได้เข้ามาในไทยตั้งแต่ปี 2477 ทางกรมพลศึกษาได้จัดพิมพ์กติกาข้างหลังจากนั้นก็ได้มีการประลองเรื่อยๆมากนำมาซึ่งการทำให้กีฬาวอลเลย์บอลสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และในปี 28 กรหลักเกณฑ์าคม พุทธศักราช 2502 ได้มีการตั้งขึ้นสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ล่าสุดได้ถูกเพิ่มเติมเป็นพื้นสูตรการเล่าเรียนวิชาพละศึกษานำมาซึ่งการทำให้สามารถเรียนรู้ กฏ วอลเลย์บอล , กติกาวอลเลย์บอล, กรรมวิธีการเล่น วอลเลย์บอล อย่างถูกขั้นตอน, ข้อตกลงณมือ กติกา วอลเลย์บอล ขั้นตอนเล่นกีฬาวอลเลย์บอล กติกา วอลเลย์บอล กลุ่มที่ได้เสิร์ฟ จะต้องให้ผู้เล่นที่อยู่ด้านในตำแหน่งขวาข้างหลัง เป็นผู้เสิร์ฟเพื่อเปิดเกม จากนั้นผู้เล่นทุกตำแหน่งจะขยับตำแหน่งวนไปตามเข็มนาฬิกา…