Tag: กรีฑา มีอะไรบ้าง

กรีฑา มีกี่ประเภท

กรีฑา มีกี่ประเภท เชื่อกันว่า ต้นเกิดของกรีฑานั้น เริ่มต้นมากจากชาวกรีกโรมัน เมื่อประมาณ 776 ปีก่อนคริสตศักราช โดยเจ้าเมืองนั้นต้องการให้ราษฎรของกรีกมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เพื่อจะรับใช้ประเทศได้อย่างเต็มที่ ยิ่งกว่านั้นนี้ในอดีตสมัยเชื่อว่า มีเทพเจ้าสถิตอยู่บนเขาโอลิมปัสพากเพียรทำตัวให้เป็นที่โปรดปราน ด้วยวิธีการทำพิธีกรรมบวงสรวงต่าง ๆ พร้อมเล่นกีฬาถวาย ณ ลานเชิงเขาโอลิมปัสแคว้นอีลิส เพื่อจะให้เกียรติแก่เทพเจ้า โดยมีกีฬาที่ชาวกรีกเล่นนั้น มี 5 จำพวก คือ การวิ่งชิงชัย การกระโดด มวยปล้ำ พุ่งแหลน ขว้างจักร ทั้งนี้ เป็นที่พินิจได้ว่า…